#Sever 1#Sever 2#Sever 3

Nội dung phim

Mới trúng số chính vì thế mà mình đã được mấy đứa mời đi ăn nhậu mà các bạn cũng biết đấy ăn nhậu xong thì đương nhiên là phải đi chơi gái một lần cho biết rồi đúng không nào mà mấy em gái này đúng là xinh thật nhắc đến mấy đứa em gái này mình không thể hình dung ra được tại sao mà nó xinh đến như thế đặc biệt là khi tận mắt chứng kiến những điều mà chúng nó đã làm đây mới đúng là sự thực của bản thân mình, nhiều khi mình không thể nhầm tưởng được em ấy với bất cứ ai nữa cơ mà nói cho cùng thì em ấy đẹp thì đương nhiên là em ấy có quyền rồi

Diễn viên tham gia phim

N/A